Đam Mỹ

Kim chủ tiên sinh – Chương 3 + 4


Chương 3 Nguyễn Thu Thủy ngây người tại chỗ. Cậu ta suy nghĩ vài giây, có vẻ là đang cân nhắc xem nên dùng tư thế gì để đối mặt với Thiệu Duy An —— Chẳng bao lâu sau, cậu ta sụt sùi nước mắt rồi nhỏ giọng hỏi có phải mình đã làm sai… Đọc tiếp Kim chủ tiên sinh – Chương 3 + 4