Review

Review “Chuyên viên uốn nắn tam quan” của Tang Ốc


Chuyên viên uốn nắn tam quan - Tang ỐcThể loại: Sủng công, cường cường, hệ thống, sảng văn. Đang yên đang lành công bị một cái hệ thống uốn nắn tam quan bắt đi làm lao công không lương, phải xuất hiện cứu vớt thụ ở mỗi bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Thụ… Đọc tiếp Review “Chuyên viên uốn nắn tam quan” của Tang Ốc

Review

Review “Cho đến tận cùng” của Sơn Văn


CHO ĐẾN TẬN CÙNG Tên Hán Việt: Trực chí tẫn đầuĐộ dài: 45 chương + 6 chương phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, BDSM, cường cường, ấm áp tình cảm, có phản công.Đây là một trong những áng văn BDSM mình thích nhất. Nó tương phản với loạt "Thần phục" nổi tiếng trong thể loại này.… Đọc tiếp Review “Cho đến tận cùng” của Sơn Văn