Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 3


Chương 3: Tiền không thành vấn đề. Thẩm Không bước nhanh về phía trước, lưu loát cắt đứt dây thừng trói tay chân Hàn Lệ bằng dao quân dụng cũ, thuần thục buộc chặt dây vào gốc đùi Hàn Lệ để cầm máu cho nó.Anh vừa xử lý vết thương của Hàn Lệ vừa nghiến… Đọc tiếp Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 3