Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 5


Chương 5: Phải uống nhiều sữa mới cao được. Đột nhiên, âm thanh cơ học của hệ thống vang lên bên tai: "Quỹ tích thế giới phát hiện sai lệch, đã tự động sửa chữa."Thẩm Không ngẩn người, sau khi suy nghĩ một hồi, anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cho dù trong đó… Đọc tiếp Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 5