Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 9


Chương 9: Một người thú vịÂm thanh cơ học của hệ thống điên cuồng cảnh báo bên tai: "Ding! Phát hiện uốn nắn viên thực hiện hành vi gây bất lợi cho nhiệm vụ uốn nắn. Cảnh báo! Cảnh báo! Xin mời uốn nắn viên cắt ngay hành sự lỗ mãng!"Nước mưa làm ướt mặt… Đọc tiếp Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 9