Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 10


Chương 10: Không hiểu chút nào. Mưa ngoài cửa sổ cứ liên miên không dứt, liên tục đập vào cửa sổ trong phòng, phát ra âm thanh đơn điệu mà như thôi miên. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, Thẩm Không đang cúi đầu kiểm tra nửa người trên của mình.Bộ thân thể này gầy… Đọc tiếp Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 10